Ubezpieczenia na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom indywidualnym oraz korporacyjnym wiele produktów ubezpieczeniowych. Maksimum ochronny można wykupić, płacąc miesięczne składki, które wyliczone są tak, aby nie obciążały zbytnio budżetu domowego. Z myślą o klientach indywidualnych i innych, przygotowano wiele ciekawych propozycji, w tym pakietów podstawowych i rozszerzonych. Pozwala to dobrać dla siebie, coś co będzie naprawdę bardzo atrakcyjne także pod względem finansowym. Zakres ubezpieczenie dobrany jest do potrzeb oraz preferencji a także możliwości płatniczych klientów.

Ubezpieczenie na życie powinno być dla nas oczywistością, bo nic cenniejszego nad zdrowie nasze i najbliższych nie posiadamy. Nigdy nie wiemy, kiedy coś nam się złego przydarzy, a już na pewno nie spodziewamy się wypadków. Warto zagwarantować sobie spokojną egzystencję, a naszym bliskim godziwe warunki życia w razie naszej śmierci.

Trzeba sobie zadać pytania – co stanie się z najbliższymi w przypadku naszej śmierci? Czy rodzinna będzie miała potrzebne środki, aby normalnie żyć? Co będzie z nami, jeśli stracimy możliwość wykonywania zawodu, ze względu na trwały uszczerbek na zdrowiu?
W przypadku śmierci nagłej czy też naturalnej, osoba czy też osoby uposażone otrzymują środki pieniężne, które wypłaca ubezpieczyciel. Tego typu wypadki mogą się zdarzać podczas w każdej chwili. Dotyczą także zdarzeń w pracy, zdarzeń podczas wypadków komunikacyjnych oraz w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Poza tym zakres ubezpieczenia dotyczy także takich zdarzeń, jak: zawały serca, udary mózgu oraz wiele innych.

Warto więc zdecydować się na wykupienie polisy dla siebie oraz swoich najbliższych. Szeroki zakres ubezpieczenia, preferencyjne składki, elastyczny zakres ubezpieczenia, uzależniony od potrzeb, sytuacji finansowej oraz od rodzinnej to atuty.

Ubezpieczenie ochronne jest niezbędne dla osób, które są jedynymi żywicielami rodziny, często podróżują, mają wysokie zobowiązania finansowe lub których nie stać na ciułanie oszczędności. Ubezpieczenie również zostało przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które chcą objąć szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej swoich pracowników.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest życie. Wypłata świadczenia następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy. Sumę określoną w umowie ubezpieczenia otrzymuje wówczas uposażony, to znaczy osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej. Może to być żona, mąż, dzieci, rodzice, ktoś ważny w naszym życiu, kogo nie chcemy zostawić bez zabezpieczenia finansowego. Polisa ubezpieczeniowa chroni finansowo osoby, które wskażesz. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej jest określony i trwa na przykład 5 czy 10 lat. Jeżeli w tym okresie wydarzy się jakiś wypadek czy też śmierć ubezpieczonego jest wypłacane. Jeśli do takiej sytuacji nie dojdzie, to wraz z upływem okresu przestaje się płacić składki, zaś sama ochrona wygasa.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie ochronne?

Jest to najtańsza forma zabezpieczenia własnej rodziny. Ubezpieczenie ochronne to przede wszystkim:

– dla osób bliskich:
a) forma zabezpieczenia finansowego,
b) rekompensata utraconych dochodów,
c) pewność spłaty kredytu zaciągniętego przez nas na zakup domu czy mieszkania,
d) zabezpieczenie bytu dzieci,
e) spłata zobowiązań spadkowych i należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku .

– dla nas:
a) komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.

Grupowe ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenia ochronne tworzone są także z myślą o pracownikach zainteresowanych ubezpieczeniem wyłącznie własnej osoby od zdarzeń związanych ze swoim życiem i zdrowiem. Od produktów rodzinnych różnią się odejściem od mnogości różnych ryzyk ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie może być oferowane w różnych wariantach. Oprócz pakietu podstawowego, pracodawca może wybrać również dodatkowe zakresy ubezpieczenia: uzupełniający, rodzinny, zdrowotny i poważne zachorowania.

Składki na ubezpieczenie ochronne

Na wysokość składki wpływają następujące czynniki:
wiek, płeć, stan zdrowia, sposób życia, zawód, suma ubezpieczenia, okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia może być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent. Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Szczególnie jest to ważne przy długim okresie trwania umowy.

Z naszych obserwacji wynika, że większość naszych klientów podejmuje decyzję o zmianie ubezpieczenia grupowego z dwóch powodów:

posiadają przestarzałą ofertę, której ubezpieczyciel od lat nie aktualizował,
posiadają problemy w kontakcie ze swoim agentem, co utrudnia załatwianie formalności związanych z wypłatą świadczeń.

Jeżeli Twoja firma jest w podobnej sytuacji, proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego audytu ubezpieczenia. Polega on na tym, że porównujemy Wasze aktualne ubezpieczenia z najkorzystniejszymi, dostępnymi na rynku. Efektem tego audytu jest profesjonalnie przygotowane porównanie ofertowe, na podstawie którego jasno można zobaczyć, czy na rynku dostępne są wyższe świadczenia za tą samą składkę.

Nasza podstawowa dewiza to: „Klient decyduje, resztę robimy za niego”.

Jeżeli uznasz, że na podstawie przedstawionych wyników warto zmienić ubezpieczyciela, zorganizujemy dla Ciebie bezpłatnie wdrożenie nowego, korzysteniejszego ubezpieczenia grupowego w Twojej firmie.

Formalności bierzemy na siebie:
1) Uzupełniamy za pracowników deklarację przystąpienia,
2) Doprowadzamy do zawarcia kontraktu z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i brakiem karencji,
3) W imieniu firmy wypowiadamy aktualne ubezpieczenie.

Jeżeli powyższy model pracy wydaje Ci się atrakcyjny i warty rozważenia, zaproś nas do swojej firmy. Namiary znajdziesz w zakładce kontakt.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

Jest to zdecydowanie dużo nowocześniejsza polisa. Część naszych składek jest inwestowana w zakup jednostek funduszu. Może to być fundusz danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub fundusz zewnętrzny. Oczywiście całe ryzyko i odpowiedzialność firma ubezpieczeniowa zrzuca na ubezpieczeniowego, bowiem to on decyduje i wybiera odpowiadającą mu strategię inwestowania. To właśnie od jednostek zgromadzonych na funduszy, zależy wysokość wypłaconego świadczenia. Warto jednak wiedzieć, że suma zgromadzonych środków może rosnąć lub maleć. To klient wyznacza, jak duża część sumy ubezpieczeniowej ma być przez towarzystwo ubezpieczeniowe inwestowana, a jaka część ma być przeznaczona na oszczędzanie. Ubezpieczenie to jest bezterminowe i to ubezpieczony decyduje, na jak długo chce ten rodzaj ubezpieczenia na życie posiadać. Suma ubezpieczeniowa zostaje wypłacona rodzinie ubezpieczonego, dopiero po jego śmierci.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym może być także dobrym sposobem na oszczędzanie i pomnażanie kapitału, o ile tylko wybierzemy dobrą strategię inwestowania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Przy wyborze terminowego ubezpieczenia na życie należy zwróć uwagę na to, czy można dokupić umowy dodatkowe, kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia, czy jest możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie.
Zawsze należy sprawdzić i zapytać o wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, za które nie otrzymamy wypłaty świadczenia.

NNW dla indywidualnego klienta i dla pracodawcy

Ubezpieczenia osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Takie osoby narażone są na różnego rodzaju wypadki, a dzięki ubezpieczeniom NNW mogą sobie pozwolić na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.

Statystyki dobitnie informują, że codziennie zdarzają się najróżniejsze wypadki, głównie drogowe, lecz przecież nie tylko. Codziennie na ulicach giną lub odnoszą obrażenia ludzie. Koszty leczenia czy operacji, nie mówiąc już o długotrwałej rehabilitacji są bardzo duże. Warto o tym myśleć.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest podstawowym ubezpieczeniem, które powinien mieć każdy człowiek. Jest to polisa dla wszystkich tych, którzy potrzebują ochrony na skutek śmierci w wyniku wypadku lub inwalidztwa. NNW stanowi doskonałe zabezpieczenie dla pojedynczych osób, jak i dla całej rodziny. Jest to również interesująca oferta dla tych, którzy chcą sobie zagwarantować wypłatę renty.

W ofercie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach nabytej polisy, otrzymuje się odszkodowanie za: trwały uszczerbek na zdrowiu, trwałe uszkodzenie ciała, śmierć, a także uciążliwe leczenie czyli pobyt w szpitalu oraz rekonwalescencję a także zwrot kosztów pobytu w szpitalu.

Firmy ubezpieczeniowe proponują ten rodzaj polis także dla osób prawnych, co oznacza, że pracodawca może zabezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy; dotyczyć to może także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Istnieją trzy warianty płatności ubezpieczenia NNW dla pracodawców:

• składkę może opłacać pracodawca
• składkę może opłacać pracownik
• składkę opłacają pracodawca i pracownik

Pracodawca, który opłaca składkę za pracownika, wlicza ją w koszty uzyskania przychodu.

ZALETY I WADY UBEZPIECZENIA NNW

Ubezpieczenie wypadkowe to polisa, której klient potrzebuje codziennie, ponieważ codziennie wychodzi do pracy, pracuje i wraca, narażony na najróżniejsze niebezpieczeństwa, NNW przydatne jest także w domu. Najczęstszy problem, jaki przy tego typu ubezpieczeniach mają osoby poszkodowane, to za niskie ich zdaniem odszkodowanie. Powodem jest mechanizm działania umów ubezpieczeń NNW oraz niskie sumy ubezpieczeń. Mechanizm naliczenia i wypłaty odszkodowania wygląda w ten sposób, że określony po zdarzeniu procentowy uszczerbek na zdrowiu mnożony jest przez sumę ubezpieczenia. Np. przy 12% uszczerbku na zdrowiu i sumie ubezpieczenia 10 000 PLN, kwota wypłaconego odszkodowania wynosi 1 200 PLN, co przy poważnych obrażeniach, które spowodowały 12. procentowy uszczerbek, wydaje się być kwotą bardzo niską.

Wybierając ubezpieczenie NNW warto jest więc wybrać takie, które ma wysoką sumę ubezpieczenia a zakresem ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszystkie potrzeby klienta.