Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie podróży zapewnia poczucie spokoju w czasie wyjazdu, gdyż w każdym miejscu będą mogli Państwo liczyć na odpowiednią opiekę lekarską. To idealne ubezpieczenie zarówno na letnie wakacje, na narty, jak i na wyjazdy służbowe, niezależnie od tego, jak długi czas zamierzają Państwo spędzić za granicą.

W ramach różnych pakietów ubezpieczeń turystycznych pokrywane są koszty opieki medycznej, w tym: opłacenie badań różnego typu, wykonanie zabiegów oraz operacji a także pokrycie kosztów leczenia szpitalnego, opieki prawnej a także wykonania transportu chorego do kraju. W przypadki zgonu zagranicą, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu zwłok.

Warto dodać, że w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku oraz zgonu, rodzina ubezpieczonego może otrzymać odszkodowanie. Poza tym zagwarantowana jest opieka medyczna oraz psychologiczna jeśli jest taka konieczność.

Ubezpieczenie to daje możliwość korzystania z profesjonalnej opieki lekarzy, jak również świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.