Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenia mieszkań są najpopularniejszą formą ubezpieczeń i tak naprawdę nie ma co się temu dziwić – dotyczą ochrony naszego miejsca zamieszkania. Chodzi tutaj o różne nieprzewidziane wydarzenia, takie jak: pożar, włamanie, czy zalanie. Może się to tak naprawdę przydarzyć każdemu i wszędzie. Wydawać się może, że dom jest miejscem, które wymaga takiej ochrony w szczególności.

Kto może skorzystać z takiego ubezpieczenia? Są to oczywiście osoby posiadające prawo własności, ale również posiadacze umowy najmu. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 lub 36 miesięcy. Ważna informacja – górna granica ubezpieczenia nie może być wyższa niż wartość całej nieruchomości.

Jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia, to dotyczy on m.in. kradzieży z włamaniem, zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna itp.), czy naprawienia szkód wyrządzonych osobie trzeciej (np. zalaliśmy sąsiadowi mieszkanie). Wysokość składek zależy oczywiście od sumy ubezpieczenia, ale również i zdarzeń, od których chcemy się ubezpieczyć.

Ubezpieczenie wyposażenia

W ramach polisy możemy ubezpieczyć wiele składników majątku znajdujących się w naszym domu lub mieszkaniu, m.in. sprzęt RTV, AGD, komputer oraz meble. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe, takie jak pożar czy zalanie, oraz za opłatą dodatkowej składki także kradzież i rabunek. Warto pamiętać o tym, że im więcej znajduje się w domu cennych rzeczy, tym ważniejsza staje się kwestia ich ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny znajduje się tak naprawdę w praktycznie każdym domu. Jest on często bardzo wartościowy, a jednocześnie podatny na bardzo dużą ilość zagrożeń. Osoby posiadające odrobinę wolnych funduszy mogą pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Polisa tego typu obejmować może m.in. kradzież, uszkodzenia spowodowane pożarem lub zalaniem i wiele innych. Sprzęt oczywiście musi być własnością osoby go ubezpieczającej. Czasem bywa i tak, że dane zapisane na jakimś nośniku są więcej warte niż on sam, dlatego też ubezpieczyć można również koszty ich odzyskania.

Ubezpieczenie domu w budowie

Jakie elementy obejmuje tego typu ubezpieczenie? Chodzi tutaj oczywiście o powstający budynek, ale również przyległe mu elementy (garaż, ogrodzenie, basen), a także stałe elementy zamontowane w środku. Wartość takiego ubezpieczenia jest oczywiście kwestią indywidualną. Zależy przede wszystkim od wartości całej inwestycji, ale również zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia losowe takie jak zalanie, wybuch, pożar itp. Ubezpieczenie domu w budowie dotyczy zarówno osób prywatnych, jak również przedsiębiorców.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Domki letniskowe narażone są większym stopniu niż mieszkania na zdarzenia losowe oraz kradzież. Wynika to z tego, iż domek tego typu jest używany sporadycznie, a przez resztę czasu nie pilnowany. W czasie tym mogą się natomiast przytrafić różne wypadki losowe, przed którymi z pewnością warto się ubezpieczyć. Ubezpieczenie domku letniskowego może obejmować także inne zabudowania znajdujące się na trenie takiej posesji (garaż, basen itp.). Ubezpieczyć można również mienie pozostawione w takim miejscu, czyli sprzęt turystyczny, meble, czy narzędzia. Wysokość polisy, tak jak w każdym innym przypadku, ustalana jest indywidualnie. Dotyczy ona jednak dwóch wartości – zdarzeń losowych i kradzieży.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń w związku z wykonywaniem czynności w życiu codziennym oraz w związku z posiadaniem nieruchomości. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu jak również szkody na osobie (uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek oraz śmierć).