Ubezpieczenia komunikacyjne

OC – Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie OC pojazdów należy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych, co oznacza, iż każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. OC to skrót od słów Odpowiedzialność Cywilna. Właśnie od tego ubezpieczamy się, wykupując ubezpieczenie OC. Wyrządzając komuś szkodę naszym samochodem, to właśnie z tego ubezpieczenia pokrywane są wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu ofiary, lub zadośćuczynieniem za poniesione straty. Ubezpieczenie OC nie chroni naszego pojazdu w razie uszkodzeń. W celu uzyskania odszkodowanie za szkody spowodowane przez nas, siły natury lub sprawców, których nie można ustalić, musimy posiadać dodatkowo wykupione ubezpieczenie AC – Auto Casco.

AC – AutoCasco

Nigdy nie wiemy, co może stać się z naszym samochodem nawet jeśli posiada systemy alarmowe czy też trzymamy go na strzeżonym parkingu. W ten sposób możemy ustrzec się przed kradzieżą, ale nasze auto będzie mogło zostać zniszczone na przykład przez mocne gradobicie czy też nieznaną osobę, która wybije w nim szyby czy też porysuje lakier. Wówczas będziemy narażeni również na znacznie koszty, ponieważ często naprawy takie dość dużo kosztują. AC, czyli ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które może pokryć szkody w przypadku zdarzeń innych niż podlegające ubezpieczeniu OC, przede wszystkim kradzież, uszkodzenia spowodowane wypadkiem z naszej winy, działaniem osób trzecich lub sił natury. Koszt ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, m.in. przebiegu ubezpieczenia AC (lub w przypadku braku – OC), wieku pojazdu, marki i modelu oraz wartości. Na ostateczny koszt ubezpieczenia wpływa też wiele innych czynników. Zatem gdy zastanawiamy się nad zakupem AC, warto zapoznać się z wariantami ubezpieczeń AC różnych firm.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie to chroni nas przed kosztami wynikającymi z wybiciem lub uszkodzeniem szyb zamontowanych w samochodzie. Można je zakupić razem z ubezpieczeniem OC lub Autocasco.

Główne zalety ubezpieczenia szyb:

  • Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szyby zamontowane w pojeździe
  • Ochrona ubezpieczeniowa w całej Europie
  • Szkoda nie wpływa na wysokość zniżek w AC i OC

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia odszkodowanie dla kierowcy oraz dla pasażerów w przypadku śmierci lub urazów ciała powstałych w wypadku komunikacyjnym.

Assistance

Wiele osób na zagraniczne wycieczki wakacyjne wybiera się samochodem. Tymczasem wiele polis OC lub AC nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia w razie awarii poza granicami Polski. Warto zadbać o to, aby na czas podróży wykupić ubezpieczenie Assistance, które zagwarantuje pomoc w przypadku wypadku lub awarii, a także zapewni nocleg w hotelu, pomoc tłumacza, kontynuowanie podróży wynajętym samochodem, lub innym środkiem transportu i inne świadczenia. Ubezpieczenia typu Assistance oferowane są w różnych wariantach i zakresach. W wersji bezpłatnej którą otrzymujemy często z ubezpieczeniem OC umożliwi ono jedynie odholowanie samochodu po wypadku do najbliższego warsztatu. Większość przypadków, które zmuszają nas do skorzystania z ubezpieczenia Assistance to konieczność naprawy pojazdu na miejscu lub jego odholowania po awarii, to właśnie oferują warianty płatne Assistance oraz niektóre wchodzące w skład ubezpieczenia AC. Koniecznie jednak przed wyborem trzeba zapoznać się ze szczegółowym zakresem ubezpieczenia, limitem kilometrów oraz przysługującymi świadczeniami.
Ubezpieczenie z pakietem Assistance to niezbyt duży wydatek, natomiast może zagwarantować spokojne i bezpieczne wakacje oraz jazdę samochodem na codzień.