Ubezpieczenia firm

Kompleksowe Ubezpieczenie Firm

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm zapewnia zabezpieczenie majątku firmy oraz chroni przed finansowymi skutkami uchybień. Możemy zaproponować szeroki zakres ochrony dostosowany do indywidualnych potrzeb. Płacą Państwo tylko za to, czego potrzebują: Możemy zaproponować ubezpieczenie od zdarzeń takich jak m.in.:

 • ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • wandalizm,
 • stłuczenie szyb i innych przedmiotów,
 • mienie w transporcie,
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia pracowników,
 • usługi assistance

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Państwa firmę osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dostępne w wielu wariantach.

Możemy zaproponować ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do Państwa potrzeb, m.in. za:

 • szkody osobowe (uszkodzenie ciała lub śmierć),
 • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy),
 • straty finansowe,
 • OC za produkt,
 • OC najemcy,
 • OC pracodawcy,
 • OC za szkody w środowisku,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego,
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.